İstanbul’da faaliyet gösteren Ata Patent A.Ş. İstanbul tasarım avukatı olarak tasarım başvurusu tescili ve tasarım iptali, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak avukatlık, arabuluculuk, bilirkişilik ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda 1996’dan bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler.

Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Ata Patent A.Ş., kurulduğu 1996 yılından bugüne Türk ve yabancı sanayici ve iş insanlarının marka, patent, tasarım ve diğer fikri mülkiyet hakların korunması ile ilgili her türlü hukuki hizmetleri uygun fiyatla sunmaktadır. Hizmetlerimiz her türlü fikri hakkın seçilmesi, geliştirilmesi, başvuru ve tescil ile korunması ve sonrasında lisans verilmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve mahkemelerde savunulmasını içerir.

İstanbul endüstriyel tasarım avukatı ekibimiz endüstriyel tasarım başvurusu tescili ve tasarım davaları konusunda edindikleri çeyrek asırlık deneyim ve bilgiler çerçevesinde; tasarım başvurusu tescili, tasarım başvurusuna itiraz, tasarım devri, tasarımda isim ve adres değişikliği, tasarım ihlali işlemlerinin takip edilmesi, tasarım rehini, tasarım lisansı ve haczi, ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri yapmaktadırlar.

İstanbul endüstriyel tasarım avukatı ekibimiz Türk Patent ve Marka Kurumu ve Avrupa Patent Ofisi nezdinde marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topoğrafyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetlerine ait fikir ve süreçler ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescili işlemlerinde hukuki destek vermektedirler.

İstanbul Endüstriyel Tasarım Avukatı

Endüstriyel Tasarım Nedir?

Tasarım terimi; bir ürünün tümü veya bir parçası ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya estetik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bir bütünü ifade etmektedir. Endüstriyel yolla ya da elle üretilen bir nesne, bileşik bir sistem ya da bunu oluşturan parçalar, setler, takımlar, ambalajlar vb. nesneler, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik semboller ve tipografik karakterler tasarımı oluşturmaktadır. Daha basit anlatım ile endüstriyel tasarım bir ürünün süsü ya da estetik görünüşüdür.

Neden Endüstriyel Tasarım?

Sınırların kalktığı küresel rekabet ortamında, sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarla yarışta öne çıkmak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, ürün kalitesinin artırılması, etkin pazarlama faaliyetleri ile yapılabileceği gibi günümüz ekonomisinde tasarım yolu ile bu hedefe ulaşmış bir çok kuruluş bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar, tüketici ürün tercihinde marka, kalite, fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin dış görünümünün de oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Hatta çoğu zaman tüketiciye aynı kaliteyi sunan iki ürün arasında, dış görünüş ürün tercihinde en etkin rolü üstlenmektedir. Bu nedenle, yeni, sürekli değişim gösteren insan ihtiyaçlarına cevap verebilen, ergonomik ve estetik niteliğe sahip tasarımlar ortaya çıkarmak, fikir sahiplerine ekonomik anlamda gün geçtikçe artan kazanımlar sağlamaktadır.

Endüstriyel Tasarımımı Neden Korumalıyım?

Tasarım modern bir toplumda giderek artan bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Günümüz ticari hayatında, özgün ve yeni tasarımların geliştirilerek tüketicinin beğenisine sunulması ticari başarı elde etme noktasında tek başına yeterli olmamaktadır. Birer fikir ürünü olan tasarımların tüketici açısından çekici bulunması başarılı tasarım kavramını oluşturmakla beraber rekabet gücünü artırıcı unsur olmakta ve bu alanda başarıya ulaşmada etkin rol oynamaktadır. Başarılı bir tasarım ise hayal gücü, üstün emek ve ek yatırımlara ihtiyaç duymaktadır.

Yapılan yatırımların, sarf edilen emeğin ve ürüne dönüşen fikrin korunmasının önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Koruma ile elde edilen, tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı, yapılan yatırımların, hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri dönüşümü açısından oldukça önemli olmaktadır. Aksi takdirde, özgün ve yeni tasarımlar fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve hakkın savunulması oldukça zorlaşacaktır.

Endüstriyel Tasarım Tescili Neyi Korur?

Tasarım tescili ürünün görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. Bu sistem ile;

 • Üretim yöntemi
 • Ürünün kullanım amacı
 • Fonksiyonel özellikler ya da teknik faydalar

koruma altına alınamaz.

Biraz daha açık bir ifade ile tasarım tecilinde ürünün işlevi koruma kapsamına dahil edilmemektedir. Yüzyıllardan beri aynı işlevi yerine getirmek için kullanılan ürünler, farklı görsel özelliklere sahip olabilmekte ve bu sayede tasarım tescili ile korunabilmektedir. Bir başka ifadeyle tasarım tescili ile koruma altına alınan, ürünün kullanıcıya sağladığı fayda yada ürünün sahip olduğu fonksiyonel özellik değil, ürüne has özgün tasarım özellikleridir.

Tasarım Başvurusu Tescili

Endüstriyel Tasarım Başvurusu Tescili

İstanbul endüstriyel tasarım avukatı ekibimiz endüstriyel tasarım başvurusu tescili işlemlerini yapmaktadırlar. Türk Patent ve Marka Kurumu; Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmaktadır. Ayrıca sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri yürütmekte, uluslararası başvuru ve tescil süreçlerine yönelik işbirliğinde bulunmaktadır.

Neler Endüstriyel Tasarım Olarak Tescil Edilebilir?

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eder.

“Yenilik” ve “Ayırt Edici Nitelik” Şartları Nedir?

Tasarım tescil sistemi içerisinde bir tasarım ancak “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” şartlarını haiz olması koşuluyla korunmaktadır.

Yenilik: Bir tasarımın aynısının, ‘tescilli tasarım’ için başvuru veya rüçhan tarihinden önce; ‘tescilsiz tasarım’ için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce; dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmasını,

Ayırt Edici Nitelik: Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce ve tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim arasında bir farklılık olmasını ifade etmektedir.

Endüstriyel Tasarım Başvurusu Tescili

Tasarım başvuruları başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu, tasarımın görünümünü yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli görsel anlatımını, tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün adını, tasarımcının veya tasarımcı grubundaki tasarımcıların adlarını, tescil isteme hakkının tasarımcı veya tasarımcılardan ne şekilde elde edildiğine ilişkin bilgiyi içermelidir. Başvuruda ayrıca; tasarımın görsel anlatımını veya örneğini açıklayan tarifname verilebilir, tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünlerin sınıfı belirtilebilir.

Birden çok tasarımın tescil talebi, ek başvuru ücretinin ödenmesi şartıyla çoklu başvuru altında yapılabilir. Çoklu başvurularda, süslemeler hariç olmak üzere, tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı her bir ürünün, aynı sınıfa dâhil olması gerekir.

Ülkemizde tasarımların tescil süreci genel olarak şekli inceleme, yenilik incelemesi, yayım, itiraz ve belgelendirme olarak beş ana işlem sürecinden oluşmaktadır.

Endüstriyel Tasarım Tescil Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Tasarımın görsel anlatımı
 • Başvuru sahibi tüzel kişi ise vergi levhası ve ticari faaliyet belgesi
 • Başvuru sahibi şahıs ise kimlik bilgileri
 • Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün adı
 • Tescil isteme hakkının tasarımcı veya tasarımcılardan ne şekilde elde edildiğine ilişkin bilgi
 • Tasarımı yapan kişi veya kişilere ait bilgiler
 • Vekaletname (varsa)

Tasarım Tescili Süreci

Endüstriyel Tasarım Tescili Süreci Neleri İçerir?

Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır.

 • Başvuru Aşaması: Yenilikçi ve ayırt edici özelliğe sahip tasarım için gerekli belgeler ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılır.
 • Şekli İnceleme: Başvuru için gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir.
 • Yayım Aşaması: Şekli İncelemeden başarıyla geçen tasarım resmi bültende yayıma çıkar.
 • İtiraz Süreci: Yayım süresince tasarıma 3. Kişiler tarafından itiraz edilebilmektedir.
 • Tescil ve İlan: Yayım süresi içerisinde itiraz olmaması yahut itirazların reddolması halinde tasarım tescil olunur ve bültende yayımlanır.

Bir tasarım başvuru tarihinden itibaren 5 yıl süreyle korunmakta ve bu koruma talep edilmesi halinde 5 er yıllık dönemlerde toplamda 25 yıla kadar uzatılabilmektedir. Bu sürenin sonunda ise tasarım halka mal olmuş sayılır.

Türkiye’de Tescilli Bir Tasarım Dünyada Korunur Mu?

Tasarım tescili, başvuru sahiplerine ulusal bir koruma sağlamaktadır. Bir başka ifadeyle, tasarım koruması sadece tasarımın tescil edildiği ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Bu nedenle tasarımın birden fazla ülkede korunması isteniyorsa, korunma istenen ülkelerin ofislerine ayrı ayrı tasarım tescil başvurusu yapılması takip edilmesi gereken en genel yoldur. Ancak geçen süreç içerisinde, her ülke ofisine ayrı ayrı başvuru yapılması; farklı başvuru prosedürleri ve farklı dil kullanımı gibi sorunları beraberinde getirdiği görülmüş ve yapılacak tek bir başvuru ile birden fazla ülkede tasarımın koruma altına alınmasını sağlayan sistemler oluşturulmuştur. Ülkemizde de bu amaçla, Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması, 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe konmuştur.

Türk Endüstriyel Tasarım Tescil Sistemi Nasıldır?

Türkiye’de tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır.

Şekli inceleme: Tasarım tescil başvurularının Sınai Mülkiyet Kanununun 64. maddesi hükmünce yapılan re’sen inceleme ile başvurunun Yönetmelikle öngörülen hükümler çerçevesinde incelenmesidir. Yapılan re’sen inceleme, bu madde altında ifade edilen tasarım ve ürün tanımlarına göre başvuruların incelenmesi ve bu tanımlar dışında kalan başvuruların reddedilmesi işleminden oluşmaktadır.

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Şekli İnceleme

İstanbul endüstriyel tasarım avukatı ekibimiz endüstriyel tasarım başvurusu için gerekli çizim işlemlerini yapmaktadırlar. Şekli inceleme ise başvuru için gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir. Bu tasarım tescil başvurusu, başvuru aşamasında “yenilik” ve “ayırt edicilik” kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır. Bu nedenle endüstriyel tasarım tescili, uluslararası düzeyde birkaç ülke dışında genel kabul görmüş itiraza dayalı incelemesiz (yenilik ve ayırt edici nitelik açısından) bir sistem olarak anılmaktadır.

Koruma şartları olan yenilik ve ayırt edicilik kriterlerinin mevcut yasamıza göre dünya çapında olması gerekliliği, biline ve anonim kullanımda bulunan materyallerin neler olduğu hususunun büyük oranda sübjektivite içermesi, böyle bir ayrımın yapılmasında objektif yaklaşımı sağlayacak kriterlerin zorluğu gibi nedenlerle inisiyatifin araştırma yapacak kişilerde toplanacağı gerçeği daha fazla karışıklığa neden olacağı düşünülmekte ve tasarım tescil sistemi için itiraza dayalı incelemesiz sistem benimsenmektedir.

Yukarıda bahsedilen inceleme sonucunda, herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular tasarım siciline kayıt edilir ve Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde yayınlanarak ilan edilir.

Tasarımlar Kaç Yıl Korunur

Tasarımlar Kaç Yıl Korunur?

Tescili tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Koruma süresi, tescilin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmesi suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir.

Çoklu Başvuru Nedir, Koşulları Nelerdir?

Çoklu başvuru, tek başvuru ile birden çok tasarım için koruma talep edilmesidir.

Tasarımların çoklu başvuruya konu olabilmesi için ürünlerin;

 • Aynı alt-sınıfa ait olması,
 • Aynı set/takıma ait olması,
 • Bileşik bir ürünün parçaları olması veya
 • Birden çok nesnenin ya da sunuşun bir arada algılanabilen bir bileşimi oluşturması gerekir.

Endüstriyel Tasarım Hakkı Talep Eden ile Tasarımcı Arasındaki Fark nedir?

Gerçek veya tüzel kişiler tasarım hakkı talebinde bulunabilirler. Tasarım hakkı sahibi, tescile konu tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü üreten, piyasaya sunan, satan, sözleşme yapmak için icapta bulunan, ticari amaçla kullanandır. Tasarımcı ise, tasarımı gerçekleştiren kimsedir.

Endüstriyel Tasarımların Piyasada Rekabet Gücüne Katkıları Nelerdir?

Piyasada müşteriye aynı faydayı sağlayan ve aynı vaatleri sunan, kalite bakımından birbirine yakın ürünlere dair verilen satın alma kararlarında, üretilen malın estetik özellikleri önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, tüketici, kalitesi aynı olan mallar arasında çekici olanı seçmeye başlamıştır. Üretici firmalar bu durumda, hitap ettikleri müşteri kesimine göre belirli bir tasarım modeli geliştirmektedir. Bu çaba kalitenin ötesinde ikinci bir rekabet ortamı yaratmaktadır: Bu kez ürünün formu, rengi, hacmi gibi faktörler önem kazanmaya başlamıştır, yani estetik açıdan rekabet söz konusu olmuştur.

Bununla birlikte tasarımlar, yaşamımıza estetik bir katkının yanı sıra fonksiyonellik, kullanım kolaylığı, ergonomi gibi unsurları da taşır.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nda, tasarım tescil başvurularına yönelik “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” araştırması yapılmaz.

Endüstriyel Tasarımda Yenilik Nedir?

Bir tasarımın aynısı başvuru tarihinden veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir. Kamuya sunma; sergileme, yayımlama, ticari şekilde piyasaya çıkarma, kullanma, tanıtım gibi faaliyetleri kapsamaktadır.

Tasarım, başvuru tarihinden önceki on iki ay içerisinde tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından kamuya sunulursa, tasarımın yeniliği etkilenmez.

Ayırt Edici Nitelik Nedir?

Endüstriyel tasarımın görsel olarak, bilinen diğer tasarımlardan belirgin bir farklılığa sahip olması, ayırt edici niteliğe sahip olması anlamına gelir.

Yenilikçilik, yeni mal ve hizmetlerin tasarımını, tanıtımını ve yeni işlemlerle yeni işletme yöntemlerini kapsar.

Tasarım yoluyla katma değer yaratmak, farklılaşmak, marka yaratmanın da temelini oluşturur.

Rüçhan Hakkı Nedir?

Rüçhan, kısaca öncelik anlamına gelir. Başvuru sahipleri, Türkiye dışında bir ülkede tasarım tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvurulara ya da açılan sergilerdeki teşhire dayanarak, başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde aynı tasarım için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır.

Koruma Kapsamı Dışında Tutulan Tasarımlar Nelerdir?

 • Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar,
 • Teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar,
 • Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımlar,
 • Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek yahut bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

Tasarım Başvurusu Tescili Belgesine İtiraz

Tasarım Tescil Belgesine İtiraz Yolları

İstanbul endüstriyel tasarım avukatı ekibimiz endüstriyel tasarım başvurusuna karşı itiraz işlemlerini yapmaktadırlar. Yayın tarihinden itibaren 6 ay süre ile ilanı yapılmış tasarımla ilgili gerçek veya tüzel kişiler, ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve ilgili yönetmelikle öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itirazda bulunabilirler.

Yapılan itirazlar öncelikli şekli olarak incelenir ve karşı görüş alınması için başvuru sahibine gönderilir. İtiraz edilen tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı, sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. Tescile 6 aylık yasal itiraz süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması ya da yapılan itirazların reddedilmesi sonucunda tasarım tescil belgesi başvuru sahibine gönderilmektedir.

6 aylık yasal itiraz süresinin kaçırılması durumunda, tasarım tescilinin iptali ya da hükümsüzlüğü için ilgili mahkemelere dava açılabilir.

Tasarım Tescil Süreci İtiraz İşlemleri

Ülkemizde tasarımların tescil süreci genel olarak şekli inceleme, yenilik incelemesi, yayım, itiraz ve belgelendirme olarak beş ana işlem sürecinden oluşmaktadır.

Şekli İnceleme

6769 sayılı Kanun’un ‘İnceleme’ başlıklı 64. maddesinin 1 ila 5. fıkralarında öngörülen hükümler çerçevesinde başvuru için gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir.

Tasarım tescil başvurularının şekli eksiklik içermesi durumunda Kurum, başvuru sahibine veya vekiline bu eksiklerin giderilmesi için süre tanımaktadır. Şekli eksikliğin süresi içerisinde giderilmemesi halinde tasarım tescil başvurusu yapılmamış sayılır.

İçerik ve Yenilik İncelemesi

Tasarım tescil başvurusunda, yapılan inceleme sonrasında şekli şartlara uygunluk açısından bir eksik görülmemesi durumunda, başvuru Kanun’un ‘İnceleme’ başlıklı 64. maddesinin 6. fıkrası çerçevesinde içerik yönünden incelenir. Buna göre Kurum;

Tasarım veya ürün tanımına uygun olmayan, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı, 3 üncü madde kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce yapılan; dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren ve yeni olmadığı tespit edilen tasarım tescil taleplerini reddeder.

Tasarım Başvurusu Tescili Sicili

Tasarım Siciline Kayıt ve Yayımlama

Şekli eksiklik içermeyen ya da şekli eksikliği süresi içerisinde tamamlanan ve içerik yönünden uygun bulunan tasarım tescil başvuruları Tasarım Siciline kaydedilir ve ilgili ilk Bültende yayımlanır. Başvuru sahibinin yayım erteleme talebi olması durumunda tasarım tescil başvurusu iki defa yayımlanır. İlk yayımda sadece sicil bilgilerine yer verilirken, ikinci yayımda sicil bilgileri ile beraber tasarımın görsel anlatımları da yayımlanır.

Kurum Kararına İtiraz

Kurum kararlarından zarar gören başvuru sahipleri, Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca verilen ret veya kısmi ret kararlarına karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde itirazda bulunabilir.

Karara itiraz, itiraza ilişkin gerekçelerin ayrıntılı şekilde yazıldığı imzalı karara itiraz formu ile Kuruma yapılır. Şekli eksiklik içermeyen itirazlar, Kurul tarafından incelenir.

Tasarım Başvurusu Tescili Tescil Süreci

Tasarım Tescil Süreci İtiraz Yapılması

Rekabet ortamının oluşturulabilmesi ve sanayinin gelişebilmesi için yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımların tescille korunması, bu özelliği taşımayan tasarımların ise korumadan yararlanmaması gerekir.

Tescilli tasarımların özgün tasarımlar olabilmesi için periyodik olarak yayımlanan Bültenin özellikle meslek odalarınca takibi gerçekleştirilmeli ve itirazlar yapılmalıdır. İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, üçüncü kişiler Kanunun 67. maddesine göre tescile konu tasarımın;

 • Tasarım ve ürün tanımlarına uygun olmaması, ,
 • Yeni ve ayırt edici nitelikte olmaması, ,
 • Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı olması, ,
 • Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri, ,
 • Başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmek zorunda olması, ,
 • Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içermesi, ,
 • Kanunun 3. maddesi kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce başvurusunun yapılması, ,
 • Başvurunun kötü niyetli olduğu ve bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımı,

gerekçelerine dayanarak ilân tarihinden itibaren üç ay içinde tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı Kurum nezdinde itirazda bulunabilirler.

Belgelendirme

3 aylık yasal itiraz süresi içerisinde tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması ya da yapılan itirazlar neticesinde alınan Kurul kararının “tescilin devamı” ya da “kısmen devamı” şeklinde olması durumunda tasarım tescil belgesi hazırlanır ve başvuru sahibine ya da vekiline gönderilir. Yapılan itirazın incelenmesi neticesinde alınan Kurul kararının “tescilin kısmen devamı” şeklinde olması durumunda, tasarım tescil belgesi bütün tasarımları içerecek şekilde hazırlanır. Ancak hükümsüz kılınan tasarımlar üzerinde “iptal” ibaresi yer alır.

İstanbul Endüstriyel Tasarım Avukatı Hizmetlerimiz

 • Tasarım başvurusu tescili
 • Tasarım başvurusuna itiraz
 • Tasarım yenileme işlemleri
 • Tasarım adres ve unvan değişikliği
 • Tasarım hakları ihlalinin takip edilmesi
 • Tasarım rehini, lisansı ve haczi
 • Tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri
 • Tasarım devir işlemleri
 • Tasarım tecavüzü tazminat davası
 • Tasarımın iptali davası

Tasarım Başvurusu Tescili için Ekibimize Ulaşın

Ata Patent A.Ş. olarak bizler, yurt içinde ve yurt dışında şimdiki ve gelecekteki müvekkil ve müşterilerimizin hukuki sorunlarını çözmemizin veya bu sorunların hiç oluşmaması için gerekli tedbirleri almamızın varoluşumuzun gereği olduğunu biliyoruz. Patent Büromuz bugün Türk ve yabancı şahıs ve şirketlerin her türlü avukatlık, arabuluculuk ve bilirkişilik ihtiyaçlarına cevap veren İstanbul’un saygın fikri haklar hukuk bürolarından birisi haline gelmiştir. Şirketimize ve İstanbul’da tasarım başvurusu tescili için avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz. Büyük emeklerle ortaya koyduğunuz fikirlerinizin küçük ihmaller nedeniyle kaybolmaması için var olduğumuzu ve size bir telefon kadar yakın olduğumuzu hatırlatırız.