İstanbul’da faaliyet gösteren Ata Patent A.Ş. İstanbul patent avukatı olarak patent başvuru ve tescili ve patent iptali, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak  avukatlık, arabuluculuk, bilirkişilik ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avrupa Patentinin Maliyeti Nedir? Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda 1996’dan bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler.

Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Ata Patent A.Ş., kurulduğu 1996 yılından bugüne Türk ve yabancı sanayici ve iş insanlarının marka, patent, tasarım ve diğer fikri mülkiyet hakların korunması ile ilgili her türlü hukuki hizmetleri uygun fiyatla sunmaktadır. Hizmetlerimiz her türlü fikri hakkın seçilmesi, geliştirilmesi, başvuru ve tescil ile korunması ve sonrasında lisans verilmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve mahkemelerde savunulmasını içerir.

İstanbul patent avukatı ekibimiz patent hukuku ve patent davaları konusunda edindikleri çeyrek asırlık deneyim ve bilgiler çerçevesinde; patent başvurusu ve tescili, patent başvurusuna itiraz, patent devri, patentte isim ve adres değişikliği, patent ihlali işlemlerinin takip edilmesi, patent rehini, patent lisansı ve haczi, ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Avrupa Patent Ofisi nezdinde marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topoğrafyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetlerine ait fikir ve süreçler ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescili işlemlerinde hukuki destek vermektedirler.

Avrupa Patentinin Maliyeti

Avrupa Patentinin Maliyeti

Ortalama bir patent başvurusu için EPO’ya ödenmesi gereken ücretler, başvuru, araştırma, ülke belirleme, inceleme, patent verilmesi, basım ücretleri, 3. yıl, ve 4. yıl ücretleri dâhil ortalama 4.600 EURO’dur.

Sürecin başlangıcından ödenmesi gereken başvuru ve araştırma ücretleri toplam 1.170 Euro’dur. Diğer ücretler daha sonra ödenmektedir. Başvuru sahipleri her aşamada, örneğin Araştırma raporunun alınmasından sonra, başvurusuna devam edip etmeyeceği konusunda karar verebilmektedir. Avrupa patentinin verilmesinden sonra patentin ulusal fazlarda devam edebilmesi için başvuruda belirlenmiş olan ulusal ofislerdeki yıllık ücretler ulusal ofislere ödenmelidir.

Örnek: Avrupa’da 6 üye ülkede patent tescili işlemleri ilk 10 yıl için ortalama olarak ne kadar bir maliyet getirir?

Açıklama: Avrupa Patent Ofisi’ne Avrupa patent başvurusu için (belirlenmiş 8 ülkede) tescil dahil ödenecek ortalama ücret 32.000 EURO’dur. Bu ücrete; başvuru, araştırma, ülke belirlenmesi, inceleme ücretleri ve yıllık ücretler dahildir. Seçilen üye ülkelerin ulusal patent ofislerine yıllık yenileme ücretleri Avrupa Patent Fasikülü Yayınından sonra ödenmeye başlanır. Bu ödemelerde ulusal fazına girilen ülkenin patent ofisinin belirlediği ücretler esas alınır.

Başvuru sahipleri ne zaman olursa olsun işlemlerinin her aşamasında, devam edip etmemeye karar verebilirler. Devam kararı Araştırma Raporunda ortaya konulan dökümanlar dikkate alınarak verilmelidir.

Vekiller İçin Ücretler

Avrupa patenti alırken ülkemize dışarıdan başvuru yapan patent sahiplerinin vekil tutma zorunluluğu vardır. Diğer ülkelerde de bu tip zorunluluklar olabilir ve her ülkede tutulan vekil ücretlerinin ödenmesi gerekebilir. Vekiller hakkındaki bilgilere her üye ülkenin web sitesinden erişilebilir.

Çeviri Maliyetleri

Avrupa Patentinin verilmesinden sonra, başvuruda belirlenmiş üye ülkelerin ulusal fazlarına girerken birçok ülke patent belgesinin çevirisini talep etmektedir. Aksi takdirde Avrupa Patenti bu ülkelerde geçerli olmamaktadır. Çeviri maliyetleri büyük miktarlar olabileceğinden patent sahiplerinin hangi ülkelerde gerçekten korumaya ihtiyaç olduğu noktasında Pazar analizi faydalarına olacaktır.

Avrupa Patent Başvuru Ücretleri

Aşağıdaki tabloda belirtilen ücretler 1 Nisan 2006 tarihi itibariyle geçerli olan ücretlerdir. Güncel ücretlere www.tpe.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Tabloda belirtilen bütün ücretler Avrupa Patent Ofisinin Türkiye İş Bankası Ankara-Kızılay Şubesi 4214-301120-1039000 numaralı hesabına ödenir.

Patent alınması 3-4 yılı kapsayan uzun bir süreçtir. Bu süreç içinde ortalama olarak maliyet, başvuru, araştırma, ülke belirleme, inceleme, belge verilmesi, 3. Yıl ücreti ve 4. Yıl ücreti dahil toplam 4.600 EURO’dur.

Avrupa Patentine İtiraz

Avrupa Patenti Nedir?

Avrupa Patent Sözleşmesi ile buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin arttırılması, üye ülkelerin tümünde geçerli bir patent verilmesi sisteminin kurulması ve Avrupa ülkeleri arasında ortak bir patent hukukunun oluşturulması amaçlanmıştır.

Üye Ülkeler:

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Monako, Portekiz, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Makedonya, Malta, Litvanya, İzlanda.

Koruma Talep Edilebilen Ülkeler

Arnavutluk, Letonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan.

Herhangi Bir Zamanda Üye Olabilecek Ülkeler

Norveç

Avrupa Patent Başvurusu Nereye Yapılır?

Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO)’nun Münih, Berlin, Lahey’deki ofislerine ya da Türkiye için TPE’ye başvuru yapılabilir. TPE başvuruları posta yoluyla ya da doğrudan enstitüye teslim edilmesi yoluyla kabul edilmektedir.

Avrupa Patent Başvurusunun Dili

Başvurular, EPO’nun üç resmi dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biriyle yapılabilir. Ana dilleri bu üç dilden biri olmayan ülkelerde yapılan başvurular bu ülkelerin dillerinde yapılabilir ancak, başvuru sahibi başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde belirtilen resmi üç dilden birindeki çeviriyi EPO’ya göndermek zorundadır. Örneğin; TPE’ye ilk defa yapılan bir EPC başvurusu Türkçe verilebilir, ancak başvuru sahiplerinin üç ay içinde EPO’nun yukarıda belirtilen üç resmi dillerinden birinde yapılan tercümeyi EPO’ya üç ay içinde sunmaları gerekmektedir.

Avrupa Patentine İtiraz

Avrupa Patenti verildikten sonra, genel olarak başvuru sahibinin rakipleri olan ve başvurunun patentlenmemesi gerektiğine inanan üçüncü kişiler tarafından patente itiraz edilebilir. Örneğin; buluşun yeni olmadığı ya da buluş basamağı içermediği şeklinde itirazlar.

Avrupa Patentine itiraz edilmesi işlemi, Avrupa Patent Bülteninde, patentin verildiğine dair ilanın yapılmasından itibaren dokuz ay içerisinde yapılmalıdır. İtirazın incelenmesi işlemi, EPO bünyesindeki, yine üç kişiden oluşan itiraz bölümü tarafından incelenir.

Temyiz

EPO’nun patent verme veya itiraz konularında verdiği kararlar temyize açıktır. Temyiz için verilen kararlar EPO’nun bağımsız “Temyiz Kurulu” tarafından alınır.

Avrupa Patent Türleri

Avrupa Patentinin Maliyeti için Bize Ulaşın

Ata Patent A.Ş. olarak bizler, yurt içinde ve yurt dışında şimdiki ve gelecekteki müvekkil ve müşterilerimizin hukuki sorunlarını çözmemizin veya bu sorunların hiç oluşmaması için gerekli tedbirleri almamızın varoluşumuzun gereği olduğunu biliyoruz. Patent Büromuz bugün Türk ve yabancı şahıs ve şirketlerin her türlü avukatlık, arabuluculuk ve bilirkişilik ihtiyaçlarına cevap veren İstanbul’un saygın fikri haklar hukuk bürolarından birisi haline gelmiştir. Şirketimize ve Avrupa Patentinin Maliyeti için avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz. Büyük emeklerle ortaya koyduğunuz fikirlerinizin küçük ihmaller nedeniyle kaybolmaması için var olduğumuzu ve size bir telefon kadar yakın olduğumuzu hatırlatırız.